6/1/2020
دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

نحوه دریافت هزینه خسارت متفرقه بیمه‌شدگان بیمه سلامت چگونه است؟

شرایط پذیرش و رسیدگی به اسناد خسارت متفرقه در بیمه سلامت بایدها و نبایدهایی دارد.

اعتمادآنلاین|بیمه سلامت مبلغی تحت عنوان خسارت متفرقه به افراد پرداخت می‌کند، اما پذیرش و رسیدگی به اسناد خسارت متفرقه فقط با ارائه اصل مدارک مقدور است.

 

در صورت در تعهد نبودن خدمت یا عمل جراحی مثل عمل سزارین بدون اندیکاسیون علمی یا با میل شخصی، نزاع، حوادث حین کار در تعهد کارفرما و... هزینه‌ای از طریق خسارت متفرقه قابل پرداخت نیست.

 

دارندگان دفترچه‌های صندوق بیمه همگانی مجاز به استفاده از خدمات مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد بخش خصوصی نیستند و باید خدمات خود را از طریق بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی دریافت کنند، در غیر این صورت هزینه‌ای بابت خسارت متفرقه پرداخت نمی‌شود.

 

هزینه تشخیص درمانی بیمه‌شدگان روستایی در صورت رعایت سیستم نظام ارجاع از طریق خسارت متفرقه قابل محاسبه بوده و در غیر این صورت فقط به شرط احراز اورژانسی بودن و با تصمیم کمیته فنی اداره کل مبنی بر منحصربه‌فرد بودن خدمات قابل محاسبه خواهد بود.

 

افراد در صورت نداشتن بیمه تکمیلی باید به مراکز طرف قرارداد و ترجیحاً دولتی برای دریافت خدمات بستری مراجعه کنند.

 

بیمه‌شدگانی که خدمات بستری و برخی از خدمات سرپایی از قبیل شیمی‌درمانی، رایوتراپی و... را در مراکز غیر طرف قرارداد دریافت کرده باشند یا اقدام به تهیه لوازم و تجهیزات خارج از بیمارستان‌های غیردانشگاهی به صورت آزاد کرده باشند، می‌توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به درخواست هزینه طبق تعرفه دولتی از واحد خسارت متفرقه اقدام کنند.

 

حداکثر مهلت ارسال مدارک برای دریافت هزینه خسارت متفرقه از زمان ترخیص بیمار از بیمارستان، حداکثر 6 ماه است.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها