10/22/2019
سه شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تظاهرات دامداران بلژیکی در اعتراض به قیمت پایین شیر

دامداران و تولیدکنندگان لبنیات در بلژیک به همراه کشاورزان زراعی و معترضان دیگری از سراسر اروپا در اعتراض به قیمت پایین شیر تجمع کردند. این تظاهرات به مناسبت 10 سالگی اقدام دامداران لبنی بلژیک برگزار شد که طی آن سه میلیون لیتر شیر روی زمین ریخته شد.

اعتمادآنلاین| دامداران و تولیدکنندگان لبنیات در بلژیک به همراه کشاورزان زراعی و معترضان دیگری از سراسر اروپا در اعتراض به قیمت پایین شیر تجمع کردند. این تظاهرات به مناسبت 10 سالگی اقدام دامداران لبنی بلژیک برگزار شد که طی آن سه میلیون لیتر شیر روی زمین ریخته شد.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها