3/29/2020
یکشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
نقاشی روز، ابرهای سفید پاییزی

نقاشی روز، ابرهای سفید پاییزی

کاوای گیوکود نقاش ژاپنی در مکتب نیهونگا بود که از میجی تا دوره شووا در ژاپن فعال بود. جوهر هنر گیوکودو نگاه به طبیعت زیبا یژاپنی و مردمی بود که در میان آن زندگی می کردند.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها