2/29/2020
شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
جزئیات خرید تضمینی 25 قلم محصول زراعی در سال 99-98/ گندم 2200 تومان مصوب شد + جدول

جزئیات خرید تضمینی 25 قلم محصول زراعی در سال 99-98/ گندم 2200 تومان مصوب شد + جدول

شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را 2200 تومان، جو 1630 تومان، چغندر قند 5020 تومان و برنج 6112 تومان در هر کیلو تعیین کرد.

اعتمادآنلاین| شورای اقتصاد بنا به درخواست و نامه وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی سال 1389-1388 اتخاذ تصمیم کرد.

 

بر این اساس قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جاری 2200 تومان، گندم دوروم 2290 تومان و 6 ریال تعیین شده است. قیمت هر کیلوجو 1630 تومان، چغندر قند بهاره 5020 تومان و برنج گروه یک 6112 تومان درنظر گرفته شده است.

 

فروش گندم برای مصارف نان آزاد پز، مشمول نرخ یارانه ای نخواهد بود.

 

بر اساس این تصمیم، قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه، توسط وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی این سازمان تعیین می‌شود.

 

 به موجب این تصمیم، خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسوول خرید، منحصر به استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود. 

 

بر پایه این گزارش، سازمان فوق و وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین مربوط، در مورد سازمان‌های مسوول خرید، محدوده زمانی خرید و موارد دیگر تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهند کرد. 

 

جدول قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی

 

منبع: تسنیم

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها