4/1/2020
چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

مسابقه عکاسی آب‌و‌هوای سال 2019‎

برندگان مسابقه عکاسی آب‌و‌هوای سال 2019 از میان بیش از 5700 عکس ارسالی توسط جامعه هواشناسی انگلیس انتخاب شدند.

اعتمادآنلاین| برندگان مسابقه عکاسی آب‌و‌هوای سال 2019 از میان بیش از 5700 عکس ارسالی توسط جامعه هواشناسی انگلیس انتخاب شدند.

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

 

آب‌و‌هوا

منبع: منابع خارجی

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها