5/25/2020
دوشنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

تلاش برای نجات فیل‌های بورنئو‎

به دلیل کشت و تولید بی‌رویه روغن پالم در مالزی و اندونزی و جنگل‌زدایی، حیات فیل‌های بورنئو با تهدید جدی مواجه شده است.

اعتمادآنلاین| به دلیل کشت و تولید بی‌رویه روغن پالم در مالزی و اندونزی و جنگل‌زدایی، حیات فیل‌های بورنئو با تهدید جدی مواجه شده است. تلاش‌هایی توسط دولت‌ها و برخی سازمان‌های محیط‌زیستی برای ایجاد کریدورهای اکولوژیک جهت نجات جان این گونه حیوانی در حال انجام است.

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

 

 فیل‌

منبع: منابع خارجی

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها