3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
نقاشی روز، لوئیس پاستور در آزمایشگاه خود

نقاشی روز، لوئیس پاستور در آزمایشگاه خود

این روزها همه جا حرف از ویروس کروناست. اما چه کسانی اولین ویروس‌ها و باکتری‌ها را به ما شناساندن؟ لویی پاستور دانشمند فرانسوی توانست نقش باکتری‌ها و ویروس‌ها در بروز بیماری‌ها را اثبات کند.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها