7/4/2020
شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹
هنر روز، سدوم و گموراه

هنر روز، سدوم و گموراه

«سدوم و گموراه» توسط نقاش انگلیسی قرن هجدهمی، جان مارتین طراحی شده که نزول عذاب الهی بر شهر سدوم را روایت می‌کند.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها