3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

حیواناتی که توانستند دوباره راه بروند

دستگاه‌های پروتز نه فقط به انسان که به حیوانات هم کمک می‌کنند بتوانند دوباره روی پاهای خود ایستاده و راه بروند.

اعتمادآنلاین| 

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

راه رفتن حیوانات

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها