4/1/2020
چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

جهان از بالا

درون یا پهپاد به غیر از امور نظامی، می‌تواند در حوزه عکسبرداری تصاویر زیبایی خلق کند.

اعتمادآنلاین| 

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

پهپاد

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

 

عکاسی پهپاد درون از بالا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها