4/10/2020
جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
حضور سخنگوی شورای نگهبان در مسجد لرزاده تهران

حضور سخنگوی شورای نگهبان در مسجد لرزاده تهران

سخنگوی شورای نگهبان با حضور در مسجد لرزاده تهران در جریان فرآیند اخذ رای در این شعبه اخذ رای قرار گرفت.

اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با حضور در مسجد لرزاده تهران در جریان فرآیند اخذ رای در این شعبه اخذ رای قرار گرفت.

 

منبع: ایسنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها