4/8/2020
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
مستثنی شدن احداث گلخانه ها و فنس‌کشی باغ ها از آیین‌نامه استفاده از اراضی

مستثنی شدن احداث گلخانه ها و فنس‌کشی باغ ها از آیین‌نامه استفاده از اراضی

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد مستثنی شدن احداث گلخانه‌ها و فنس‌کشی باغ‌ها از آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر‌ها و محدوده روستا‌ها را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه کرده است.

اعتمادآنلاین|  براساس تبصره (4) الحاقی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث گلخانه ها و سایر تولیدات کشاورزی در روستاها، بهینه کردن تولیدات کشاورزی بوده و تغییرکاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول قانون مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان جهادکشاورزی استان ها بلامانع است.

 

در حال حاضر دستگاه های متولی امر، فعالیت هایی از قبیل ایجاد گلخانه و فنس‌کشی اطراف باغ ها را مشمول آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها تلقی می کنند و این موضوع باعث انجام مراحل اداری، اتلاف وقت و تحمیل هزینه زیاد به متقاضیان شده است.

 

با توجه به موارد مطروحه، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج ازحریم شهرها و محدوده روستاها و مستثنی شدن احداث گلخانه ها و فنس‌کشی باغ‌ها از این آیین‌نامه را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه کرده است.

 

مطابق این پیشنهاد، گلخانه ها از مصادیق قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و به عنوان بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و احداث آن ها تغییرکاربری محسوب نمی شود. ایجاد آن ها در خارج از حریم شهرها و روستاها مطابق ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و از مصادیق احداث بنا و تأسیسات نخواهد بود.

 

هم‌چنین، فنس‌کشی باغات (بدون پی‌ریزی ممتد) در راستای حفاظت از باغات و محصولات آن، اقدام تکمیلی مورد نیاز کشاورزی، محسوب و از شمول این تبصره، مستثنی و تابع ضوابط مربوط است.

 

گفتنی است،‌ این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

 

منبع: ایلنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها