4/7/2020
سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
کاهش نرخ بیکاری روستاییان با تحقق طرح «روستای بدون بیکار»

کاهش نرخ بیکاری روستاییان با تحقق طرح «روستای بدون بیکار»

 یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، اجرای طرح «روستای بدون بیکار» است که طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است. 

اعتمادآنلاین|حدود 114 روستا در کشور وجود دارد که در طرح «روستای بدون بیکار» موفق به اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری شده است. عزیزی یکی از جوان های روستایی است که در روستای بدون بیکار1200 شغل ایجاد کرده است.

 یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، اجرای طرح «روستای بدون بیکار» است که طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است. 

 

فرایند توسعه روستای بدون بیکار، چرخه ای متشکل از شناسایی ظرفیت ها و مزیت های رقابتی، ساماندهی کسب و کارهای موجود، تامین مالی، راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک جدید، تولید محصول و توسعه خدمات بازاریابی و توسعه محصول است که از مرحله شناسایی ظرفیت ها و مزیت های رقابتی روستا آغاز و بر اساس اولویت ها نسبت به ساماندهی کسب و کارها اعم از توسعه خوشه های روستایی، ایجاد یا تقویت زنجیره تولید، فروش و بازاریابی و بازارسازی، شبکه سازی بین فعالان، بهبود ظرفیت های طراحی، راه اندازی واحدهای فرآوری و بسته بندی، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای پشتیبان و غیره اقدام می شود.

 

فریبرز عزیزی، کارآفرین مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید از روستای بدون بیکار زردوئی، جوان کرمانشاهی که دکترای مدیریت دارد و برای حدود 1200نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

 

منبع: تسنیم 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها