4/2/2020
پنج شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
برخورد قانونی با شناورهای غیرمجاز هرمزگان در زمان محدودیت تردد دریایی
اله مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

برخورد قانونی با شناورهای غیرمجاز هرمزگان در زمان محدودیت تردد دریایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: براساس ضوابط اجرایی از طریق دستگاه قضا، با افراد سودجویی که بدون توجه به هشدارهای ستاد مقابله شیوع ویروس کووید19استان هرمزگان با شناور غیر مجازو از مبادی غیررسمی مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.

اعتمادآنلاین| اله مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان صبح امروز(17 اسفندماه) در جمع خبرنگاران، با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله شیوع ویروس کووید19 استان هرمزگان مبنی بر محدودیت تردد به جزایر استان، اظهار کرد: متاسفانه افراد سودجو بدون توجه به تصمیمات اتخاذ شده وعدم رعایت کمترین الزامات بهداشتی وایمنی از طریق مبادی غیر رسمی و با شناورهای غیر مجاز مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر میکنند.

 

وی افزود: بی توجه به هشدارها و تداوم چنین اقدامات مجرمانه و غیر انسانی برخورد قانونی را به همراه داشته و افراد خاطی که به هر طریق چه دلالی و اخلالگری در نظام سلامت کشور و چه جابجایی غیرقانونی مسافر که خود نمونه بارز نقض قوانین و نادیده گرفتن ضرورت والزامات بهداشتی است به دستگاه قضا معرفی خواهند شد. 

 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش همه پزشکان و پرستاران که مشفقانه و دلسوزانه درخط مقدم جبهه مبارزه با این ویروس ایستاده و در راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ نکردهاند، بیان کرد: در شرایط کنونی که کشوربه لحاظ مسائل بهداشتی موقعیت خاصی قرارداشته و میل متزاید هموطنان درجهت رعایت و توصیههای بهداشتی درمانی جهت برون رفت از شرایط موجود را شاهد هستیم، متاسفانه افرادی هستند که محدودیتهای ترددی در بنادراستان را دستمایه اقدامات سودجویانه ومنفعت طلبانه خود کردهاند.

 

وی اضافه کرد: از دریابانی استان درخواست می نماییم همچون گذشته با نظارت از تداوم چنین اقداماتی مجرمانه ای که سلامت و ایمنی  افراد جامعه را به مخاطره می اندازد، جلوگیری بعمل آورد. 

 

این مقام مسئول تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان پیرامون محدویت سفر به جزایر را حسب وظایف ملی، اجتماعی و بهداشتی در مقابه و جلوگیری از سرایت و انتشار این ویروس به جزایر عنوان کرد و از هموطنان خواست به هیج عنوان از شناورهای غیرمجازی که فاقد لوازم ایمنی و بهداشتی بوده و هیچ گونه ارتباط رادیویی و مخابراتی در مواجهه با شرایط اضطرار با مراکز جستجو و نجات دریایی استان ندارند، استفاده نکنند.

 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تمامی تعاونیها مسافری، گردشگری و لندینگ کرافتداران استان که در اجرای دستورالعملها و الزامات بهداشتی اهتمام ویژهای داشته اند، تصریح کرد: به رغم اینکه نیمه دوم سال و بخصوص ماهای پایانی رونق فعالیت کاری تعاونیها محسوب میشود و محدودیت تردد در این مقطع زمانی خساراتی را متوجه تلاشگرانی کرده که از این طریق ارتزاق می کنند، اما این تعاونیها مشارکت در برنامه تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان در جهت نیل به سلامت  هموطنان و برون رفت از شرایط بحران ارجح امور قرارداده و در راستای ریشه کنی واقدامات کنترلی از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها