4/9/2020
پنج شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
کم‌وکاست طرح‌های مشاغل خانگی
در قالب یک پژوهش و با تاکید بر طرح‌های کمیته امداد بررسی شد

کم‌وکاست طرح‌های مشاغل خانگی

ایران با وجود داشتن جمعیتی هوشمند و مستعد درکنار منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص پایینی دارد و نسبت قابل‌توجهی از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده‌اش از نعمت اشتغال محروم‌اند. یکی از راه‌های مقابله با بیکاری و کاهش آن، خوداشتغالی است. خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و غیررســمی اقتصاد اســت که می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش بیکاری داشته باشد.

اعتمادآنلاین|‌‌ به‌منظور تحقق این امر، دستگاه‌های حمایتی سعی دارند تا با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای افراد تحت پوشش، امکان خودکفایی آن‌ها را فراهم کنند که در این میان کمیته امداد به‌عنوان گسترده‌ترین دستگاه حمایتی در چارچوب طرح اشتغال و خودکفایی این هدف را دنبال می‌کند.

 

ازجمله فعالیت‌های این نهاد، تشویق به ایجاد کسب‌وکارهای خرد و خانگی است که مجموعه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و یا اقتصادی را در برمی‌گیرد و با شــرایط و ضوابط مشــخص به‌صورت انفرادی، خانوادگی و جمعی برای ایجاد یا توســعه اشتغال و خودکفایی مددجویان از طریق پرداخت تسهیلات مالی اجرا می‌شود.

 

در ایران به‌رغم تمام مزیت‌ها و قابلیت‌های متنوعی که برای طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد در نظر گرفته‌شده اما این طرح‌ها در رســیدن به اهداف تعیین‌شده بــا مشکلاتی از قبیل دگرگونی سیاست‌های دولت و به‌کارگیری سیاست‌های سلیقه‌ای، ناسالم بودن محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی مدیــران و کارفرمایان دولتی و وجود قوانین نامناســب و غیرحمایتی، مواجه هســتند که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرند.

 

برای بررسی بیشتر این موضوع، گروهی از محققان کشور از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یک مطالعه علمی پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن به آسیب‌شناسی طرح کسب‌وکارهای خرد و خانگی کمیته امداد پرداخته شده است.

 

منبع: ایسنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها