6/4/2020
پنج شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

تئوکراسی چیست؟

تئوکراسی (Theocracy) از ریشه یونانی theos به معنای خدا و kratia به معنای حکومت گرفته شده است.

اعتمادآنلاین| مینا جزایری- تئوکراسی (Theocracy) از ریشه یونانی theos به معنای خدا و kratia به معنای حکومت گرفته شده است.

 

تئوکراسی به معنای حکومت الهی یا حکومت مذهبی است که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (پاپ یا خلیفه) است.

 

از قدیمی‌ترین حکومت‌های مذهبی می‌توان به حکومت موسی بر قوم بنی‌اسرائیل اشاره کرد.

 

اساس نظری حکومت در تئوکراسی بر مبنای چند اصل است:

 

1- حکومت از جانب خداست.

 

2- مرجع روحانی فرمانروای سیاسی است.

 

3- دستگاه اداری و قضایی مرجع روحانی «فرمان‌های خداوند» را که از راه وحی رسیده است تفسیر و اجرا می‌کند.

 

نظریه تئوکراسی در قرون وسطی از سوی کلیسا مطرح و به عنوان نظریه حاکمیت الهی مشهور شد.

 

کلیسا در آن دوران مدعی بود که از سوی خدا بر مردم حکومت می‌کند و حکومت را حق دستگاه پاپ می‌دانست.

 

مردم موظف بودند به فرمان خداوند از دستورات پاپ بدون قید و شرط اطاعت کنند.

 

در قرن‌های هفدهم و هجدهم (عصر روشنگری) اساساً نظریه حکومت خدا و تئوکراسی مورد تشکیک واقع شد و جای خود را به حکومت دموکراتیک داد.

 

تئوکراسی از یک لحاظ نقطه مقابل دموکراسی است، زیرا صحبت از حاکمیت مردم یا خداوند، 2 بحث مجزا و معمولاً مخالف با یکدیگر است.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها