7/14/2020
سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹
پذیرش وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان توسط بانک‌ها ممنوع شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

پذیرش وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان توسط بانک‌ها ممنوع شد

براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.

اعتمادآنلاین|  وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی  مجاز نیست:

 

 طبق ماده199 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء واثر انگشت زندانی صرفا درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت داردلذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود.

 

بر اساس ماده 166 آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.

 

با توجه به ماده 520 قانون آ.د.ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان ، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.

 

نامه بانک مرکزی

 

منبع: ایبِنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها