6/6/2020
شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:

هیتلر چگونه به قدرت رسید؟

ده‌ها سال از سقوط رایش سوم گذشته است، با این وجود یکی از مهم‌ترین مباحث تاریخ سیاسی مدرن فهم این پرسش است که آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمان نازی، چگونه توانست در یک نظام کاملاً دموکراتیک به قدرت برسد و تمام نهادهای دموکراسی را در این کشور نابود کند. در این ویدئوی کوتاه نگاهی خواهیم داشت به تاریخ و نحوه تبدیل شدن آدولف هیتلر به پیشوای آلمان.

اعتمادآنلاین| ده‌ها سال از سقوط رایش سوم گذشته است، با این وجود یکی از مهم‌ترین مباحث تاریخ سیاسی مدرن فهم این پرسش است که آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمان نازی، چگونه توانست در یک نظام کاملاً دموکراتیک به قدرت برسد و تمام نهادهای دموکراسی را در این کشور نابود کند. در این ویدئوی کوتاه نگاهی خواهیم داشت به تاریخ و نحوه تبدیل شدن آدولف هیتلر به پیشوای آلمان.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها