6/3/2020
چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

نقد و تحلیل کتاب «مذهب و زوال جادو» اثر کیس توماس

باور به قدرت‌ و نیروهای جادویی در قرون وسطی و مدرنیته متقدم اروپا شایع بود. اما در نهایت چه چیزی باعث زوال این باورها شد؟

اعتمادآنلاین| باور به قدرت‌ و نیروهای جادویی در قرون وسطی و مدرنیته متقدم اروپا شایع بود. اما در نهایت چه چیزی باعث زوال این باورها شد؟ کتاب مذهب و زوال جادو، اثر کیس توماس که در سال 1971 انتشار یافت سعی دارد تا با بررسی رابطه پیچیده میان جادو، مذهب و علم در قرون شانزدهم و هفدهم انگلستان به این پرسش پاسخ دهد.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها