4/21/2021
چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
در «اعتمادآنلاین» ببینید:

رد پا| درسگفتار اندیشه سیاسی غرب مدرن: از ماکیاولی تا هابرماس (جلسه اول- بخش اول)

مبانی و منازعات در سیاست مدرن
اندیشه سیاسی به طور عام و فلسفه سیاسی به طور خاص به یک پرسش هنجاری می‌پردازد: نظم سیاسی مطلوب چیست؟ بعضی از پرسش‌هایی که فلسفه سیاسی در میان می‌آورد عبارت‌اند از: مشروعیت نظام‌های سیاسی موجود چگونه توجیه می‌شود؟ چه تعادل و تناسبی باید میان خیر جمعی یا خیر عمومی و حقوق فردی برقرار شود؟ چگونه مدرنیسم یا تغییرات اجتماعی را مدیریت می‌کنیم؟ رابطه بین سیاست و هویت فرهنگی چیست؟ در این درسگفتار مروری خواهیم داشت بر تجربه سنت جمهوری‌خواهی لیبرال از سده هفدهم تا آغاز سده بیست و یکم، و ارزش‌های نزاع‌برانگیز آن.

اعتمادآنلاین| شهاب غدیری- اندیشه سیاسی به طور عام و فلسفه سیاسی به طور خاص به یک پرسش هنجاری می‌پردازد: نظم سیاسی مطلوب چیست؟ بعضی از پرسش‌هایی که فلسفه سیاسی در میان می‌آورد: مشروعیت نظام‌های سیاسی موجود چگونه توجیه می‌شود؟ چه تعادل و تناسبی باید میان خیر جمعی یا خیر عمومی و حقوق فردی برقرار شود؟ چگونه مدرنیسم یا تغییرات اجتماعی را مدیریت می‌کنیم؟ رابطه بین سیاست و هویت فرهنگی چیست؟ در این درسگفتار مروری خواهیم داشت بر تجربه سنت جمهوری‌خواهی لیبرال از سده هفدهم تا آغاز سده بیست و یکم، و ارزش‌های نزاع‌برانگیز آن.

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها