3/1/2021
دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
655 هـزار فقـره چـک در آبان‌ماه برگشت خورد

655 هـزار فقـره چـک در آبان‌ماه برگشت خورد

در آبان ماه امسال در کل کشور بـالغ بـر 655 هـزارفقـره چـک بـه ارزشـی حدود 21 هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد 96.2 درصـد و از نظر ارزش 95.2 درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.   

اعتمادآنلاین| بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در آبان سال جاری بالغ بر 681 هزار فقره چک به ارزشی حدود 22 هزار و 100 میلیارد تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 7.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.1 درصد افزایش یافته است.

 

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده، نشان می‌دهد که در آبان ماه بیش از 8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 190 هزار و 100 میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 9.4 درصد و مبلغ تا 12.4 درصد نسبت به مهرماه کاهش دارد.

 

از سوی دیگر، بیش از 7.3 میلیون فقره با ارزشی بالغ بر 168 هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد 9.6  درصد و مبلغ 14.1 درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بالغ بر 681 هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد 7.2 درصد 
 نسبت به مهرماه کاهش دارد و ارزش چک‌های برگشتی به 22 هزار و 100 میلیارد تومان می‌رسد که معادل 31 درصد افزایش داشته است.

 

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از 2.3 میلیون فقره چک با ارزشی حدود 91 هزار و 100 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

 

چک‌های وصول شده در تهران 2.4 میلیون فقره به ارزشی بالغ بر  89 هزار و 600 میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا 218 هزار فقره به ارزش 8 هزار و 200 میلیارد تومان گزارش شده است.

 

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 

علاوه براین، در آبان ماه امسال در کل کشور بـالغ بـر 655 هـزارفقـره چـک بـه ارزشـی حدود 21 هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد 96.2 درصـد و از نظر ارزش 95.2 درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.   

 

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از 162 هزار فقره چک به ارزشی حدود 9 هزار و 400 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 94.7 درصد و از نظر مبلغ 93.8 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.  

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها