4/15/2021
پنج شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان شامل معافیت مالیاتی می‌شوند؟ / مالیات پلکانی برای حقوق‌های بیشتر

حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان شامل معافیت مالیاتی می‌شوند؟ / مالیات پلکانی برای حقوق‌های بیشتر

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان در سال 1400 مشمول معافیت مالیاتی شوند.

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف4 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000)ریال تعیین می‌شود.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، به نقل از ایسنا، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء مشمولین تبصره های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر است:

 

 1-4 نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( 000/000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( 000/000/ 960) ریال ده درصد(%10) 

 

2-4 نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( 000/000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/000/ 440/ 1) ریال: پانزده­درصد(%15)

 

3-4 نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون(000/000/ 160/ 2) ریال: بیست درصد(%20)

 

4-4 ­نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/000/ 160/ 2) ریال تا دو میلیاردو هشتصد و هشتاد میلیون( 000/000/ 880/ 2) ریال: بیست و پنج ­درصد(%25)

 

5-4نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000// 880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(000/000/ 840/ 3) ریال: سی­درصد(30%)

 

6-4نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/000/ 840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(%35)

 

براین اساس میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود.

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها