4/23/2021
جمعه، ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
در «اعتمادآنلاین» ببینید:

رد پا| درسگفتار اندیشه سیاسی غرب مدرن: از ماکیاوللی تا هابرماس (جلسه اول- بخش دوم)

مبانی و منازعات در سیاست مدرن/ جمهوریت و سنت اندیشه سیاسی غرب
طی این جلسات گونه‌های زیادی از اندیشه سیاسی غرب را کاوش می‌کنیم، اما تمرکز اصلی بحث شکل مدرن و نوآئینی از جامعه باز، برابر و خودمختار است که بسیاری از مردم با نام دموکراسی آن را می‌شناسند.

اعتمادآنلاین| طی این جلسات گونه‌های زیادی از اندیشه سیاسی غرب را کاوش می‌کنیم، اما تمرکز اصلی بحث شکل مدرن و نوآئینی از جامعه باز، برابر و خودمختار است که بسیاری از مردم با نام دموکراسی آن را می‌شناسند.

 

دموکراسی‌های مدرن به شکل جمهوری اداره می‌شوند. اصطلاح جمهوری‌خواهی در مقابل سلطنت‌طلبی، یعنی حکومت افرادی خاص و اندک مطرح شد که قدرت سیاسی بدون واسطه به آنها اعطا شده بود. جمهوری، به لحاظ تاریخی جامعه‌ای است که در آن اقتدار سیاسی حکومت از مردم نشأت می‌گیرد و نه پادشاه یا ملکه.

 

موضوعات این جلسه:

 

- مفاهیم دموکراتیک
- جمهوری چیست و چه ملزوماتی دارد؟
- تعارضات جمهوری و دموکراسی

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها