5/14/2021
جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
گردش مالی هنگفت روسپیگری در فضای مجازی!

گردش مالی هنگفت روسپیگری در فضای مجازی!

طی سال‌های اخیر شبکه‌های تن‌فروشی تحت امکانات فضای آنلاین گسترش پیدا کرده است. این شبکه‌هایی که مرتباً از زبان مقامات مسئول «غیرقانونی» خوانده می‌شوند، بر بستر بهره‌کشی از کارگران جنسی ارزان قیمت در حال رشد و فزونی هستند.

اعتمادآنلاین|  طی سال‌های اخیر شبکه‌های تن‌فروشی تحت امکانات فضای آنلاین  گسترش پیدا کرده است. این شبکه‌هایی که مرتباً از زبان مقامات مسئول «غیرقانونی» خوانده می‌شوند، بر بستر بهره‌کشی از کارگران جنسی ارزان قیمت در حال رشد و فزونی هستند.  
 
به گزارش اقتصاد 24، یک کانال تلگرامی با 81 هزار عضو، که از مردان بابت هر آگهی بالغ بر 400 هزار تومان دریافت می‌کند، در دی ماه سال گذشته بیش از 150 مورد آگهی داشته که مجموعاً بدون هیچ نوع زحمتی و طی پست‌گذاری تلگرامی از این بابت 63 میلیون تومان درآمد داشته است.
 
 سایت دیگری که بیش از 8 هزار زن در استان تهران و به طبع آن چند میلیون زن در سرتاسر ایران ذیل خود دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه 65 هزار تومان و بابت عضویت نقره‌ای ماهانه 32 هزار تومان از مردان دریافت می‌کند.  
 
 سایت دیگری که نسبتاً شهرتی مشابه سایت قبلی دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه 90 هزار تومان و عضویت نقره‌ای ماهانه 47 هزار تومان از مردان دریافت می‌کند.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها