5/15/2021
شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
گوشت گوسفندی در اسفندماه 99 کمترین نوسان قیمت را تجربه کرد

گوشت گوسفندی در اسفندماه 99 کمترین نوسان قیمت را تجربه کرد

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، در اسفند ماه سال 99 گوشت گوسفندی (مخلوط) با 40 درصد رشد، کمترین افزایش قیمت را داشته است.

اعتمادآنلاین|  بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد، در یک ماه منتهی به اسفندماه سال 99، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به صورت میانگین 124 هزار و 311 تومان شد که نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال 98 با قیمت 88 هزارو 802 تومان حدود 40 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

به گزارش روز شنبه ایرنا، بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اسفندماه سال 99 حدود  107 هزار و 642 تومان و گوشت مرغ تازه 23 هزار و 810 تومان، به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد 45.2 درصدی و 87 درصدی داشته است.

 

همچنین در یک ماه منتهی به اسفندماه سال 99، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) 24 هزار و 608 تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) 15 هزارو 670 تومان، برنج طارم اعلاء 34 هزار و 261 تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک 33 هزار و 362 تومان شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (1398) 113.6 درصد، 111.1 درصد، 46.2 درصد، 43.5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اسفندماه سال 99 به 10 هزار و 509 تومان و قیمت هر بسته شکر 900 گرمی 10 هزار و 342 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 72.1 درصد و 74.7 درصد رشد داشته است.

 

طبق آمارها، بررسی میزان رشد قیمت این محصولات در اسفندماه 99 نسبت به بهمن ماه 99 حاکی است قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 5.6 درصد، گوشت گوسفندی (مخلوط) 6.7 درصد، گوشت مرغ تازه 7.5 درصد، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) 1.1 درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) منفی 1.8 درصد، برنج طارم اعلاء 1.3 درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک 1.3 درصد، شکر سفید 13.8 درصد و شکر بسته 900 گرمی 8.5 درصد بوده است.

 

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اسفندماه سال 98 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 74 هزار و 148 تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) 88 هزارو 802 تومان، گوشت مرغ تازه 12 هزارو 735 تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) 11 هزار و 518 تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و 422 تومان، برنج طارم اعلاء 23 هزارو 440  تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک 23 هزار و 254 تومان، شکر سفید 6 هزار و 104 تومان و شکر بسته 900 گرمی پنج هزارو 920 تومان بوده است.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها