2/29/2020
شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
کمیاب‌ترین موجود جهان + حیوان

کمیاب‌ترین موجود جهان + حیوان

نژاد آلبینوی این خرچنگ ممکن است به نسبت یک در صد میلیون یافت شود و بسیار نادر است. شانس پیدا کردن یک خرچنگ پارچه‌ای یک در 30 میلیون و با توجه به برخی از تخمین ها یک در 50 میلیون است.

اعتمادآنلاین| نژاد آلبینوی این خرچنگ ممکن است به نسبت یک در صد میلیون یافت شود و بسیار نادر است. شانس پیدا کردن یک خرچنگ پارچه‌ای یک در 30 میلیون و با توجه به برخی از تخمین ها یک در 50 میلیون است.

 

خرچنگ

منبع: مشرق

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها