1/24/2019
پنج شنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
ویدیو پیشنهادی
نقاشی که نوگرایی غربی را با فرهنگ ایرانی پیوند زد
گزارش ویدئویی اعتمادآنلاین به مناسبت سالمرگ استاد نقاشی ایران علی اصغر معصومی

نقاشی که نوگرایی غربی را با فرهنگ ایرانی پیوند زد

آرشیو etemaadonline.ir/videos
آخرین خبر
پادکست