2/23/2020
یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
هنر روز، پیروزی

هنر روز، پیروزی

رنه ماگریت نقاش بلژیکی، یکی از برجسته‌ترین نمایندگان سوررئالیسم در نقاش است. سبک ویژهٔ او به پوسترسازی، هنر تبلیغات و طراحی گرافیک بسیار اثر گذاشت.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها