10/15/2019
سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸
هنر روز، نزول عذاب بر سدوم و گموراه

هنر روز، نزول عذاب بر سدوم و گموراه

جان مارتین یک نقاش، حکاک و تصویرگر مکتب رمانتیسم اهل انگلستان بود. او برای آثار متعدد و نقاشی‌های ملودرام از موضوعات مذهبی و ترکیب‌های فوق‌العاده از جمعیتی با چهره‌های کوچک که به مناظر تحمیل شده‌اند بزرگ داشته شده است.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها