12/8/2019
یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸
هنر روز، نزول عذاب بر سدوم و گموراه

هنر روز، نزول عذاب بر سدوم و گموراه

جان مارتین یک نقاش، حکاک و تصویرگر مکتب رمانتیسم اهل انگلستان بود. او برای آثار متعدد و نقاشی‌های ملودرام از موضوعات مذهبی و ترکیب‌های فوق‌العاده از جمعیتی با چهره‌های کوچک که به مناظر تحمیل شده‌اند بزرگ داشته شده است.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها