6/2/2020
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
شفق قطبی مارپیچی

شفق قطبی مارپیچی

شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کره زمین است. شفق قطبی پدیده ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض‌های نزدیک به دو قطب زمین که بر اثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یون‌سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می‌آید.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها