6/6/2020
شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
تصویب زیر شاخص های عدالت جنسیتی
در حضور معاونت زنان ریاست جمهوری انجام شد؛

تصویب زیر شاخص های عدالت جنسیتی

جلسه تایید و امضای زیر شاخص های عدالت جنسیتی موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مختلف برگزار شد.

اعتمادآنلاین|در این جلسه معصومه ابتکار با اشاره به اینکه شاخص‌ها و زیر شاخص‌های تدوین شده مرحله اول، در مرحله بعد شناسنامه‌دار خواهند شد، گفت: اکنون می‌توانیم حرکتی برنامه‌ریزی شده مبتنی بر شاخص‌ها برای موضوع عدالت جنسیتی که تکلیف قانونی ما و سیاست ابلاغی ریاست محترم جمهوری است، داشته باشیم.

 

معاون رئیس جمهور افزود: ابلاغ آخرین نسخه شاخص‌ها به منزله بسته شدن کار نیست و فرآیند تکمیل به دلیل ضرورت تدوین شناسنامه، با هماهنگی دستگاه‌ها ادامه دارد.

 

سوسن باستانی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از بررسی روند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی، به تصمیمات اتخاذ شده در مرحله اول اشاره کرد و گفت: بر اساس این تصمیمات، متمرکز شدن بر شاخص‌های قابل سنجش و آنچه که اطلاعات آن در نظام آماری کشور موجود باشد، اولویت بخشیدن به شاخص‌های خانواده و ازدواج، آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در اولویت قرار دادن گروه‌های محروم در تحلیل‌های جنسیتی و اولویت بندی در فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه مراحل استخراج شامل جمع آوری شاخص‌های ملی، فرابخشی و قابل دسترسی، گردآوری شاخص‌های دستگاهی و نیز شاخص‌های استانی و بررسی اسناد بالادستی بوده است، گفت: تدوین شناسنامه زیر شاخص‌ها و راه اندازی سامانه شاخص‌ها از اقدامات بعدی خواهد بود ضمن اینکه تاکنون 20 جلسه بررسی زیر شاخص‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در معاونت برگزار و در مجموع 600 نفر ساعت کار صورت گرفته که ماحصل آن امروز نهایی و ابلاغ می‌شود.

 

بر اساس زیر شاخص های عدالت جنسیتی اولویت بخشیدن به شاخص‌های خانواده و ازدواج، آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در اولویت قرار دادن گروه‌های محروم در تحلیل‌های جنسیتی و اولویت بندی در فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

 

منبع: ایرنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها