2/25/2020
سه شنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
در چه مواردی بیمه بیکاری قطع می‌شود؟

در چه مواردی بیمه بیکاری قطع می‌شود؟

مطابق قانون بیمه بیکاری، در موارد ذیل مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود.

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- مطابق قانون بیمه بیکاری، در موارد ذیل مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود:

 

1- زمانی که بیمه‌شده مجدداً مشغول کار شود.

 

2- بیمه‌شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

 

3- بیمه‌شده از قبول شغل مورد تخصص خود یا شغل مشابه خودداری کند.

 

4- بیمه‌شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی شود.

 

5- بیمه‌شده به کار بازگردد.

 

حداکثر زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای متاهلان یا متکفلان 50 ماه و برای مجردان 36 ماه، و حداقل دوره پرداخت نیز برای متاهلان 12 ماه و برای مجردان شش ماه است.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها