9/22/2019
یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

موزه جنگ در اعماق دریای سرخ

دولت اردن با هدف جذب گردشگران خارجی در حال ایجاد یک موزه جنگ در اعماق دریای سرخ است.

اعتمادآنلاین| دولت اردن با هدف جذب گردشگران خارجی در حال ایجاد یک موزه جنگ در اعماق دریای سرخ است.

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

 

موزه جنگ

منبع: رویترز

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها