2/23/2020
یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

هرم خمیده

هرم خمیده یا هرم سنفرو در جنوب قاهره که یکی از نمونه‌های پیشرفت در هنر هرم‌سازی مصر باستان است، برای اولین بار به بازدید عموم گذاشته شده است.

اعتمادآنلاین| هرم خمیده یا هرم سنفرو در جنوب قاهره که یکی از نمونه‌های پیشرفت در هنر هرم‌سازی مصر باستان است، برای اولین بار به بازدید عموم گذاشته شده است.

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

 

هرم خمیده

منبع: منابع خارجی

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها