7/4/2020
شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹
کار موقت و درآمد کم مهمترین عوامل ترک شغل در 2 سال گذشته

کار موقت و درآمد کم مهمترین عوامل ترک شغل در 2 سال گذشته

براساس گزارشها، از حدود سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار کشور در سال گذشته حدود یک میلیون 900 هزار نفر قبلا شاغل بودند که یک میلیون و 600 هزار نفر مرد بودند.

اعتمادآنلاین| نتایج آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد که «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد» و «اخراج» به ترتیب با 22.6، 16.8 و 16.6 درصد مهمترین عوامل ترک شغل در سال‌های 1396 و 1397 بوده است.

 

براساس این گزارش از حدود سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار کشور در سال گذشته حدود یک میلیون 900 هزار نفر قبلا شاغل بودند که یک میلیون و 600 هزار نفر مرد بودند.

در سال 1396 نیز یک میلیون و 808 هزار و 447 نفر کارهای خود را ترک کردند که یک میلیون و 570 هزار نفر آنها مرد و 237 هزار و 498 هزار نفر زن بودند.

 

همچنین براساس این گزارش تعطیل دائمی محل کار، فصلی بودن، مسائل خانوادگی، بیماری، جابجایی محل کار، تحصیل، مهاجرت، بازنشستگی و کهولت سن از دیگر عوامل ترک شغل در سال گذشته بود.

 

جدول

منبع: ایرنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها