1/24/2020
جمعه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۸
اخذ مجوز ورود سالانه 500 خودرو برای معلولان بهزیستی

اخذ مجوز ورود سالانه 500 خودرو برای معلولان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اجازه ورود سالانه 500 دستگاه خودروی مناسب سازی شده برای معلولان بهزیستی اخذ شده است.

اعتمادآنلاین|وحید قبادی دانا افزود: این مجوز برای خودروهای مناسب سازی شده ای است که داخل کشور تولید نمی شوند و برای مددجویان سازمان بهزیستی کشور درنظرگرفته شده است.


وی تاکید کرد: مجوز ورود خودروهای مناسب سازی شده از هیات وزیران اخذ شده تا افراد ذیربط بتوانند با استفاده از موقعیت های گمرکی، خودروی مناسب سازی شده، وارد کنند.


قبادی دانا اظهار داشت: خودروهای مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اختصاص خواهد یافت. 

 

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز گفت: اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای این قانون در سال گذشته و قبل از گرانی‌ها 12 هزار و 500 میلیارد تومان بود که بر اساس هزینه‌های فعلی به سه برابر افزایش یافته، این در حالی است که در قانون 1,100 میلیارد تومان به آن تخصیص یافته است.

 

قبادی دانا با اشاره به اینکه بیش از 6 میلیون نفر در قالب 2 میلیون و 500 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: در حال حاضر یک میلیون و 450 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و یک میلیون و 80 هزار خانوار نیز مستمری ماهانه دریافت می کنند.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها