7/13/2020
دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹
افزایش 25 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران
در زمستان 97 رقم خورد؛

افزایش 25 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال 96، افزایش 25.4 درصدی در تهران را نشا می‌دهد.

اعتمادآنلاین| بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان 1397 از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که 18 هزار و953 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 12.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 25.4 درصد افزایش داشته است. ‏

 

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.1 واحد بوده  14.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 24.3 درصد افزایش داشته است.

 

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان 1397 بالغ ‌بر 3552 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 5.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 29.8 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود 1329 مترمربع بوده است.

 

همچنین تعداد 114 هزار و 614 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 50.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.9 درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 2.5 واحد بوده است‌.

 

منبع: مهر

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها