2/27/2020
پنج شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
ضمانت 10 هزار زن سرپرست خانوار توسط کمیته امداد

ضمانت 10 هزار زن سرپرست خانوار توسط کمیته امداد

معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: صندوق تسهیلات محرومان حاد برای نخستین بار در سال جاری ضمانت 10 هزار زن سرپرست خانواررا در قبال دریافت تسهیلات تامین می کند.

اعتمادآنلاین|علی اکبر خادمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در اراک، افزود: زنان سرپرست خانوار که در ارایه ضمانت بانکی ناتوان هستند می توانند از امکان ایجاد شده در صندوق تسهیلات این نهاد حمایتی استفاده کنند.


وی اظهارداشت:سهم استان مرکزی برای پذیرش ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار در صندوق کشوری 200 نفر است.


 معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در ادامه گفت: این نهاد حمایتی سالانه حدود 6 هزار میلیارد ریال از محل صندوق صدقات و مشارکت مردمی درآمد دارد که در برنامه های راهبردی مهارت ورزی و اشتغال و راهبردهای حمایتی از اقشار تحت پوشش هزینه می شود.

 

خادمی افزود: گردش مالی سالانه کمیته امداد امام خمینی (ره) ذحدود 150 میلیارد ریال ریال است که بخش قابل توجهی از آن برای پرداخت مستمری به مددجویان صرف می شود.


وی اظهارداشت: یک سوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) به وجود می آید درحالی که کمتر از پنج درصد از اعتبارات اشتغال در اختیار این نهاد حمایتی است.

 

معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:  148 هزار فرصت شغلی در پارسال با پرداخت 23 هزار میلیارد ریال  توسط این نهاد در کشور ایجاد شد.

 

خادمی افزود:  650 هزار خانوار از سال 90 تاکنون از پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) خارج شده اندو به نوعی مدیریت اقتصادی خانوار خود را به دست گرفته اند.

 

وی اظهار داشت: این خروج منجر به صرفه جویی در هزینه های عمومی به مبلغ 21 هزار میلیارد ریال در این نهاد حمایتی  شده است.

 

 معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:به علت شرایط اقتصادی خاص در سال گذشته 600 هزار خانوار به مجموعه تحت پوشش این نهاد خدمت رسان اضافه شده است و اکنون 6 و نیم میلیون نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: منابع اعتباری اشتغال استان در سال جاری  800 میلیارد ریال است که رشد 2 برابری دارد.

 

«قنبر موسی نژاد» افزود: میزان منابع مالی در حوزه تسهیلات اعطایی برای اشتغالزایی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان امسال  از 200 به 500 میلیون ریال افزایش یافته است.

 

وی اظهار داشت: یک هزار و 425 پرونده تقاضای تسهیلات اشتغال با 480 میلیارد ریال توسط بانک های استان مرکزی توزیع شده است.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: 241 پرونده تسهیلات اشتغال با 100 میلیارد ریال در بانک های استان وجود دارد که به شعبه های شهرستانی ارجاع نشده است.

 

موسی نژاد افزود: 337 پرونده مددجویان متقاضی در شعب بانکی استان برای پرداخت 150 میلیارد ریال تسهیلات در دست بررسی است.

 

وی اظهار داشت: 45 درصد از آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی پارسال به اشتغال منجر شد که در مدت مشابه قبل آن 19 درصد بوده است.

 

81 هزار و 816 نفر در قالب 44 هزار و 824 خانوار از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی بهره مند هستند.

 

منبع: ایرنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها