1/19/2020
یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸
ترکیه چقدر سرمایه خارجی جذب کرد؟

ترکیه چقدر سرمایه خارجی جذب کرد؟

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه تا پایان ماه ژوئن 6.3 درصد افزایش یافت.

اعتمادآنلاین| ترکیه در دوزاده ماه منتهی به ژوئن 12.4 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر میزان سرمایه خارج شده از ترکیه نیز طی این مدت 2.4 درصد بیشتر از رقم مشابه در سال قبل شده است.

 

به گزارش دیلی صباح، در بین کشورهای مختلف، قطر بیشترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است به گونه ای که 19.4 درصد کل سرمایه خارجی جذب شده در ترکیه مربوط به قطر بوده است. پس از این کشور، انگلیس با 18.7 درصد و آذربایجان با 17.5 درصد قرار دارند. در بین بخش های مختلف،   61.9 درصد کل سرمایه گذاری‌ها مربوط به خدمات بوده است و 37.7 درصد در زمینه صنعت و 0.4 درصد در کشاورزی سرمایه خارجی جذب شده است.

 

در ماه ژوئن اتباع ترک در مجموع 414 میلیون دلار سرمایه گذاری در دیگر کشورها انجام داده اند که هلند با جذب 94 میلیون دلار، مقصد نخست سرمایه گذاری ترکیه بوده است. 85 درصد کل سرمایه گذاری های ترکیه طی این مدت در کشورهای اروپایی بوده است.

 

طی شش ماه نخست امسال ترکیه در مجموع دو میلیارد دلار سرمایه گذاری در دیگر کشورها انجام داده است که هلند، آمریکا، آلمان و سوئیس مقاصد اصلی این سرمایه ها (به ترتیب 48.4 درصد، 13 درصد، 8.6 درصد و 6.6 درصد) بوده اند. سرمایه گذاری امسال ترکیه در کشورهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 373 میلیون دلار کاهش یافته است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها