کالاهای وارداتی 183 درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی 95 درصد! | اعتمادآنلاین
10/1/2020
پنج شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۹
کالاهای وارداتی 183 درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی 95 درصد!
مرکز آمار اعلام کرد

کالاهای وارداتی 183 درصد گران شد؛ کالاهای صادراتی 95 درصد!

آمار رسمی از افزایش 183 درصدی قیمت کالای وارداتی و حدود 95 درصدی کالاهای صادراتی در بهار امسال نسبت مدت مشابه در سال 1397 حکایت دارد.

اعتمادآنلاین| آمار جدید مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در بهار امسال منتشر شد.

 

بر اساس این گزارش،‌تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 1397، 13,6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 24.0 درصد) حدود 10.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نیزدر فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل، 0.1 درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 0.7 درصد) حدود 0.6 واحد درصد کاهش داشته است.

 

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربیهای خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» ( 0,1- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «کالاها و مصنوعات گوناگون» ( 33.6 درصد) است.

 

تورم نقطه به نقطه صادرات به 95 درصد رسید

 

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 95,1 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1397 (برابر با 102.9 درصد) 7.8 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.7 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال 1397 (برابر با 23.9 درصد) 11.2 درصد کاهش داشته است.

 

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها و ...» ( 0,3- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «کالاها و مصنوعات گوناگون» ( 214.2 درصد) است.

 

تورم 78 درصدی سالانه در کالای صادراتی

 

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 78,4 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ زمستان 1397 (برابر با 61.1 درصد) 17.3 واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 19.3 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی زمستان 1397 (برابر با 19.6 درصد) 0.3 درصد کاهش داشته است.

 

در گروه‌­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها و ...» ( 8,2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  « کالاها و مصنوعات گوناگون» ( 150.1 درصد) است.

 

وضعیت واردات چگونه است؟

 

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 1397، 34,6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 39.9 درصد) حدود 5.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نیزدر فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل، 10.5 درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 12.3 درصد) حدود 1.9 واحد درصد کاهش داشته است.

 

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی » (0,1- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (44.2 درصد) است.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه تا 183 درصد

 

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 183,0 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1397 (برابر با 203.3 درصد) حدود 20.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.8 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال 1397 (برابر با 33.5 درصد) 5.4 واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (1,2- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه  «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و ...» (281.7 درصد) است.

 

تورم سالانه واردات 149 درصد شد

 

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 149,7درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی زمستان 1397 (برابر با 111.4 درصد) 38.25 واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 25.1 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌­ی زمستان 1397 (برابر با 15.9درصد) حدود 9.2 واحد درصد افزایش داشته است.

 

در گروه­‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و ...» (6,1 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گرو «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (257.1 درصد) است.

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها