2/22/2020
شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
تورم کالاهای صادراتی با 10 درصد کاهش به 13.6 درصد رسید
در بهار امسال

تورم کالاهای صادراتی با 10 درصد کاهش به 13.6 درصد رسید

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی بهار امسال 13.6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 حدود 10.5 واحد درصد کاهش داشته است.

اعتمادآنلاین|  قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال 1390 (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای 20 گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

 

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار 1398 از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال 1398 توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

 

تورم فصلی

 

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 1397، 13, 6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 24.0 درصد) حدود 10.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل، 0.1 درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 (برابر با 0.7 درصد) حدود 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» (0, 1- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (33.6 درصد) است.

 

تورم نقطه به نقطه

 

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 95,1 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1397 (برابر با 102.9 درصد) 7.8 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.7 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال 1397 (برابر با 23.9 درصد) 11.2 درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (0.3 - درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (214.2 درصد) است.

 

تورم سالانه

 

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 78.4 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان 1397 (برابر با 61.1 درصد) 17.3 واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 19.3 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان 1397 (برابر با 19.6 درصد) 0.3 درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (8.2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (150.1 درصد) است.

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها