12/12/2019
پنج شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۸
سرمایه‌داران بزرگ- قسمت دوم

امپراتوری نفتی راکفلر چگونه ساخته شد؟

میلیاردرهایی مانند بیل گیتس و جف بزوس ثروتمندترین انسان‌های جهان امروز هستند، اما عنوان ثروتمندترین سرمایه‌دار تاریخ بشر به فردی تعلق می‌گیرد که صد سال پیش زندگی می‌کرد: جان راکفلر. در این قسمت با نحوه تشکیل استاندارد اویل و امپراتوری نفتی راکفلر آشنا می‌شویم.

اعتمادآنلاین| میلیاردرهایی مانند بیل گیتس و جف بزوس ثروتمندترین انسان‌های جهان امروز هستند، اما عنوان ثروتمندترین سرمایه‌دار تاریخ بشر به فردی تعلق می‌گیرد که صد سال پیش زندگی می‌کرد: جان راکفلر. در این قسمت با نحوه تشکیل استاندارد اویل و امپراتوری نفتی راکفلر آشنا می‌شویم.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها