7/6/2020
دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
مترو نقشی در فرونشست زمین پایتخت ندارد
مدیرعامل متروی تهران:

مترو نقشی در فرونشست زمین پایتخت ندارد

مدیرعامل متروی تهران نقش حفاری‌های مترو در فرونشست زمین را رد کرد.

اعتمادآنلاین|  علی امام،  در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر نقش و تاثیر حفاری‌های مترو در گذشته در فرونشست زمین در پایتخت گفت: مترو نقشی در فرونشست زمین پایتخت ندارد.

 

وی با بیان اینکه در پی حفر تونل‌های مترو گاه شاهد فرو ریزش زمین هستیم گفت: فرو ریزش معابر در تهران که بعضا با حفر مترو در تهران بروز می کند که عمدتا به علت شکستگی لوله های خدماتی همچون آب است که موجب شستگی خاک شده و در نهایت با خالی شدن خاک زیر آسفالت، حفره هایی در معابر ایجاد می شود.

 

مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه فروریزش با فرو نشست متفاوت است و حفر مترو ارتباطی با این پدیده ندارد، گفت: علت اصلی ایجاد فرونشست در تهران، خالی شدن سفره های آبهای زیر زمینی و نه حفر مترو است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها