1/19/2020
یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸
خانه هنر کرج با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر، همکاری می‌کند

خانه هنر کرج با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر، همکاری می‌کند

معرفی و شناساندن ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه هنر، از مهترین اهداف تفاهنامه همکاری خانه هنر با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنراست.

اعتمادآنلاین|  خانه هنر کرج تفاهنامه همکاری را با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر امضا کرد. که عناوین این تفاهم‌نامه آموزشی به ترتیب عبارتند:

 

_ برگـزاری کلاس‌هـای آزاد هنری در خانـه هنـر کـرج و بـا تأییدیـه و صـدور گواهینامـه از سـوی «پردیـس بین المللـی فارابـی دانشـگاه هنـر»

 

_ برگزاری ورکشاپ های تخصصی هنر

 

_ برگزاری نمایشگاه های تخصصی

 

_ برگزاری تورهای گردشگری همراه با کارگاه های طبیعت

 

_ برگزاری کلوپ طراحی و نقاشی... فیگوراتیو (مدل زنده)

 

_ برگزاری بازارچه های تولیدات هنری

 

_ برگزاری کلاس های مجازی آموزشی هنر

 

_ برگزاری نشست های تئوری و نقد آثار هنری اساتید، هنرجویان و...

 

_ ایجاد دفتر استعدادیابی با حضور اساتید دانشگاه

 

_ ایجــاد دفتــر طراحــی هنــری شــامل (نقاشــی، گرافیــک، مجسمه ســازی، طراحــی صنعتــی )

 

 ارتقا سطح فرهنگی هنری استان، تعامل با مراکز دانشگاهی، استفاده از ظرفیت های مدیریتی استان در پیشبرد اهداف مشترک فرهنگی هنری، ایجاد مراکز اشتغال و کار آفرینی جهت فارغ التحصیلان و دانشجویان، کمک به اقتصاد هنری هنرمندان و دغدغه‌های معیشتی، معرفی و شناساندن ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها بخصوص دانشگاه هنر، از مهمترین اهدف انعقاد تفاهم نامه همکاری خانه هنر کرج با پردیس بین المللی فارابی دانشگاه هنر، به شمار می روند.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها