6/2/2020
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

حجاریان برنامه انتخاباتی اصلاح‌طلبان را چگونه تفسیر می‌کند؟

نحوه حضور در انتخابات موضوعی است که تاکنون از طرف جریان اصلاحات تعیین تکلیف نشده و راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را حدود پنج ماه مانده به انتخابات در هاله‌ای از ابهام باقی گذاشته است.

اعتمادآنلاین| سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصلاحات، اولین کسی بود که بحث شرکت مشروط در انتخابات مجلس را مطرح کرد. موضوعی که تاکنون از طرف این جریان تعیین تکلیف نشده و راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را حدود پنج ماه مانده به انتخابات در هاله‌ای از ابهام باقی گذاشته است.


کلیت تئوری‌های حجاریان برای انتخابات مجلس یازدهم به شرح زیر است:

 

می‌شود در انتخابات حاضر شد ولی تنها از فرصت انتخابات استفاده کرد. ذیل این راه‌حل می‌توانیم زمین سیاست را خالی نکنیم اما لزوماً سیاستمداران انتخاباتی هم تعریف نشویم. یعنی اساساً کاندیدا معرفی نکنیم (دوشنبه، 29 بهمن 97، مشق نو).

 

اصلاح‌طلبی باید موضع خود در برابر انتخابات را به ‌صراحت و با جزئیات کامل اعلام کند. در کوتاه‌مدت، شاید عقلانی‌ترین راهبرد را بتوان در «مشارکت مشروط»‌ جست؛ از فرصت انتخابات استفاده کرد ولی چنانچه شروط مطرح‌شده برآورده نشد، عطای انتخابات را به لقایش بخشید (یادداشت اصلاح‌طلبی و مساله بقا، شنبه، 24 فروردین 98).

 

سویه اول مشارکت مشروط اصلاح‌طلبان نه معطوف به خود و حضورشان در قدرت، بلکه از سر دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی و غنی در راستای منافع مردم است. هرچند نباید از سویه دوم فیلتریزاسیون اصلا‌ح‌طلبان غافل شد تا در پرتو آن راه‌ قدرت‌طلبی و رانت‌خواری در پوشش‌ اصلاح‌طلبی مسدود شود (یادداشت کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقا؟، 21 اردیبهشت 98).

 

شاید عبور مقطعی از انتخابات رویکرد مناسبی باشد. اما نیاز به ترویج آن نیست؛ اگر شرایط فراهم نشد، با ذکر دلایلی از خیر انتخابات می‌گذریم همین، اما «عبور از انتخابات» استراتژی دقیقی نیست، زیرا حکم به پایان پروژه اصلاحی سیاست‌محور می‌دهد (روزنامه سازندگی، 13 مرداد 98).

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها