10/18/2019
جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸
کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یک طرفه قرارداد کارگران را ندارند
یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری:

کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یک طرفه قرارداد کارگران را ندارند

کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، گفت: کارفرمایان حق اخراج و اتمام قرارداد کار کارگران بصورت یکطرفه را ندارند، قرارداد دو طرفه ملاک تصمیم گیری است.

اعتمادآنلاین| کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، با اشاره به اینکه کارفرمایان حق اخراج و یا خاتمه  قرارداد کار کارگران  بصورت  یکطرفه  را ندارند گفت: قرارداد کار مابین  کارگر و کارفرما ملاک تصمیم گیری است.


وی  در خصوص وظایف اعضاء شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها اظهار داشت:بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی فنی و حرفه ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسئولان مربوطه در بنگاه اقتصادی است.

 

یاوری اعلام کرد:یکی دیگر از وظایف شورا همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده  در برنامه های تولیدی بنگاه اقتصادی است .شورای اسلامی کار در حدود وظائف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع 22 و مجمع کارکنان مسئول است.

 

کریم یاوری گفت: یک نفر از اعضاء شورای اسلامی کار به انتخاب اعضاء به عنوان عضو رابط شورا در جلسات  هیات  مدیره واحد برای ارائه نظریات و پیشنهادات شورا شرکت می کند.هم چنین یک نفر نماینده مدیریت بنگاه اقتصادی در جلسات شورای اسلامی کار برای ارائه  گزارشات  مورد نیاز به شورا  شرکت می کند.

 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت: وظیفه  شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران  و کارکنان  و مدیران  برای بهبود رونق تولیدات است. هر چقدر همدلی و هماهنگی بین اعضائ شورا و مدیران  بنگاه  بیشتر باشد بهبود امور و رونق تولید حاصل می گردد.

 

منبع: تسنیم

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها