5/30/2020
شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تب تورم در کشورهای همسایه بالا گرفت

تب تورم در کشورهای همسایه بالا گرفت

نرخ تورم در پاکستان و گرجستان شدیدا افزایش یافت.

اعتمادآنلاین| متوسط نرخ تورم گرجستان در دوازده ماه متهی به سپتامبر در شرایطی به 6.4 درصد رسید که این نرخ تورم از دسامبر 2017 تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم در مقایسه با تورم منتهی به ماه قبل 1.5 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش تورم بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی (از 8 درصد در ماه اوت به 11.7 درصد در ماه سپتامبر) و تنباکو (از 13.8 درصد به 14.6 درصد) قرار گرفته است.

 

نرخ تورم در بخش لوازم منزل نیز به 1.9 درصد و در بخش بهداشت به 4 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر اما کاهش بهای سوخت باعث رسیدن تورم بخش حمل و نقل گرجستان از  4.4 درصد در ماه اوت به 3.9 درصد در ماه سپتامبر شده است. بر مبنای ماهانه یز تورم ماه سپتامبر 1.7 درصد اندازه گیری شده است که در مقایسه با تورم ماه قبل 0.9 درصد بیشتر است.

 

لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2019 معادل 7.17 درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم 59.31 درصدی آوریل 1996 و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی 3.3 درصدی می 2012 بوده است.

 

از طرف دیگر نرخ تورم در پاکستان نیز در دوازده ماه متهی به سپتامبر در شرایطی به 12.55 درصد رسید که این نرخ تورم از ژوئن 2011 تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم در مقایسه با تورم منتهی به ماه قبل 0.87 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش تورم بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی (از 10.68 درصد در ماه اوت به 13.35 درصد در ماه سپتامبر) و لوازم منزل (از 10.66 درصد به 11.33 درصد) قرار گرفته است.

 

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان 0.75 درصد اندازه گیری شده است که در مقایسه با تورم 1.38 درصدی کاهش یافته است. لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 1957 تا 2019 معادل 7.77 درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم 37.81 درصدی دسامبر 1973 و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی 10.32 درصدی فوریه 1959 بوده است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها