6/1/2020
دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
تعلیق اعتبار شناسه‌های ملی اشخاص حقوقی در صورت عدم تکمیل اطلاعات هویتی
ادب، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛

تعلیق اعتبار شناسه‌های ملی اشخاص حقوقی در صورت عدم تکمیل اطلاعات هویتی

مرتضی ادب، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: شناسه ملی تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود و یا ارائه مستندات به سازمان ثبت کننده ظرف مدت تعیین شده در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir اقدام نکنند تعلیق می‌شود.

اعتمادآنلاین| مرتضی ادب، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: به استناد ماده 4 آیین نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی سامانه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود به سازمان‌های یاد شده ارائه کنند.


دبیر هیئت ماده 9 آیین نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی افزود: در سنوات گذشته شناسه‌های متعددی با اطلاعات نادرست یا ناقص و بدون ارائه مدارک و مستندات از سوی دستگاه‌ها تخصیص داده شده که در حال بازبینی این شناسه­‌ها هستیم و از آنجا که به موجب آیین­ نامه، اشخاص حقوقی موظفند هر گونه تغییر اطلاعات را طی 24 ساعت اعلام نمایند و مسئولیت اطلاعات ناقص، تکراری و یا خلاف واقع یا عدم ارائه اسناد و مدارک بر عهده اشخاص حقوقی مربوطه است؛ هیأت ماده 9 به موجب اختیارات ناشی از مواد 7 و 8 آیین نامه، مقرر نموده تا شناسه ملی تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود و یا ارائه مستندات مثبته به سازمان ثبت کننده ظرف مدت تعیین شده اقدام ننمایند، تعلیق گردد و لذا رفع تعلیق شناسه‌ها تنها با ارائه مدارک و مستندات به سازمان‌های متولی امکان­ پذیر خواهد بود.

 

به استناد تبصره ماده 6 آیین نامه، ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی معتبر، ممنوع است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها