6/1/2020
دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

تظاهرات فعالان محیط‌ زیست در سراسر جهان‎

فعالان محیط‌ زیست در نقاط مختلف جهان در تظاهراتی تحت عنوان شورش علیه انقراض شرکت کردند و خواستار اقدام قاطع رهبران جهان برای مقابله با گرمایش زمین شدند.

اعتمادآنلاین| فعالان محیط زیست در نقاط مختلف جهان در تظاهراتی تحت عنوان شورش علیه انقراض شرکت کردند و خواستار اقدام قاطع رهبران جهان برای مقابله با گرمایش زمین شدند.

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

 

فعال محیط‌ زیست

منبع: منابع خارجی
 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها