7/7/2020
سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
اینفوگرافی| مرگ‌بارترین توفان‌ها در صد سال گذشته

اینفوگرافی| مرگ‌بارترین توفان‌ها در صد سال گذشته

توفان هاگیبیس با سرعت 225 کیلومتر در ساعت بر فراز ژاپن می‌وزد. هاگیبیس، سهمگین‌ترین توفان در 6 دهه اخیر است که ژاپن را درمی‌نوردد.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها